Wystawy

"Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu"

W zawartej 28.07.2004 r. z Biblioteką Polską w Paryżu umowie, Fundacja zobowiązała się do sfinansowania prac konserwatorskich ratujących i przywracających blask wybranych dzieł sztuki, rękopisów i dokumentów ze zbiorów będących własnością biblioteki. Pracami konserwatorskimi objęte zostały obiekty, wobec których wstępny zakres prac oraz ich koszt sporządzili pracownicy Biblioteki Polskiej w Paryżu i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Obiekty przeznaczone do konserwacji, po uzyskaniu gwarancji rządowych zostały przewiezione do Polski. Wskazanym przez Państwowy Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych miejscem przechowywania obiektów, stały się magazyny Zamku Królewskiego w Warszawie.
Dyrektor Zamku Królewskiego - prof. A. Rottermund wyraził zgodę na realizację prac w zamkowej pracowni konserwatorskiej oraz wskazał jako uprawnioną do wykonania prac konserwatorskich firmę "Croaton - Konserwacja i Restauracja Obiektów Dzieł Sztuki" (zespół pracowników zamkowej pracowni konserwatorskiej występuje jako sp. z o.o. wobec podmiotów zewnętrznych, wobec których świadczy usługi komercyjne).
Dla zagwarantowania rzetelności merytorycznej przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakresu prac konserwatorskich, ich wyceny oraz odbioru wykonanych robót Warszawska Fundacja Kultury powołała niezależny zespół rzeczoznawców. W skład zespołu weszli: Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Warszawie, emerytowany Dyrektor Pracowni Konserwacji Papieru Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie i Kurator Działu Sztuki w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Zespół rzeczoznawców zwrócił się do Fundacji z wnioskiem by dla ratowania cennych obiektów dziedzictwa narodowego rozszerzyć zakres realizowanych prac o konserwację zabytkowych ram do obrazów, rzeźb, książek i wykonanie wiernych kopii wybranych obiektów papierowych. Sugestią zespołu rzeczoznawców było również wykonanie dodatkowo rekonstrukcji ram do obrazów olejnych, grafik, akwarel i rycin, tak aby po powrocie obiektów do Biblioteki Polskiej w Paryżu można je było godnie eksponować.

Zobacz zdjęcia niektórych eksponatów
Fundacja zrealizowała prace konserwatorskie w zakresie:
  1. Obrazy olejne
  2. Akwarele, gwasze, pastele i ryciny
  3. Książki
  4. Rzeźby
  5. Zabytkowe ramy obrazów
  6. Rekonstrukcja ram do obrazów olejnych, grafik, akwarel i rycin
Poniesione przez Warszawską Fundację Kultury koszty wykonanych prac konserwatorskich wypożyczonych z Biblioteki Polskiej w Paryżu eksponatów prezentowanych na wystawie Skarby Kultury Polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu wyniosły 432.484,00 zł.
Patronat honorowy nad wystawą objęli Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski i Prezydent Rewpubliki Francuskiej Jacques Chirac.

Zobacz list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego"Ślady Polskie w Amerykach"

W dniach 30.06-16.07.2000, jako imprezę towarzyszącą Kongresowi Amerykanistów, Fundacja zrealizowała na dwudziestu czterech dwumetrowych planszach wystawę "Ślady Polskie w Amerykach", prezentującą najbardziej znaczące dokonania artystyczne, naukowe i architektoniczne Polaków w Ameryce. Po zakończeniu Kongresu, Fundacja przekazała wystawę Centrum Studiów Latynoamerykańskich do dalszych prezentacji w kraju i zagranicą.


Malarstwo Józefa Chełmońskiego

W roku 2001 na prośbę Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Fundacja dofinansowała wystawę malarstwa Józefa Chełmońskiego.

Babie Lato


Wróć na górę tej strony